Charles A. Borchard, D.P.M.

Charles A. Borchard, D.P.M.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles A. Borchard, D.P.M.

2604 W. Genesee
Saginaw, MI 48602 | map | directions
Amy Iwen Amy Iwen
(989) 792-7878 | fax: (989) 792-7773